Historie astronomie

Historie radioteleskopů

13.02.2016 09:24
  První anténa určená k identifikaci radiových zdrojů ve vesmíru byla sestrojena roku 1931 Karlem Guthem Janskym, inženýrem z Bellových laboratoří. Úkolem Janskyho byla identifikace zdrojů radiového šumu, které by mohly rušit komunikaci...

Čínská astronomie

14.06.2015 09:20
  Čínská astronomie má velice dlouhou historii a dějepisci považují Číňany za "nejdůslednější a nejpřesnější pozorovatele nebeských jevů na světě před Araby." Jména hvězd později rozdělili do 28 kategorií v dobách dynastie Šang (Shang) v čínské...

Historie dalekohledů

14.12.2014 09:23
  První dalekohled si 2. října 1608 nechal patentovat holandský optik Hans Lippershey. Jeho poznatky použil již o rok později známý italský vědec Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky učinil řadu...

Historie pozorování Slunce

07.06.2014 09:27
  Ke Slunci bezpochyby vzhlíželi naši velmi dávní předci a dobře víme, že Slunce, sluneční kult, hrály v historii mnoha civilizacích a kulturách velmi zásadní ba přímo klíčovou roli. S vývoje společnosti se postupně začalo na Slunce nahlížet...

Česká astronomie a astrofyzika ve XX. století

08.12.2013 13:14
Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR, Praha   1. Historické zázemí naší astronomie Vznik české astronomie těsně souvisí se založením Univerzity Karlovy, na níž se začala astronomie záhy soustavně přednášet. Mezi prvními lektory astronomie na...

Antické hvězdářství

23.02.2013 13:18
  Hvězdářství hrálo nepostradatelnou úlohu v běžném životě antického člověka. V době, kterou popisujeme, neměli lidé na ruce hodinky, ani při sobě nenosili elektronický diář. Přitom vystihnout dobu, kdy mají zasít, sklidit a využít...

Stručná historie astronomie

12.01.2013 13:10
Astronomie se podobně jako další vědy začala rozvíjet ve starověku. První se z astronomie rozvíjela astrometrie, zabývající se měřením poloh hvězd a planet na obloze. Tato oblast astronomie měla velký význam pro navigaci. Podstatnou částí...

Pamětní deska Arturu Krausovi

30.03.2002 14:27
V odpoledních hodinách prvního jarního dne roku 2002 se konala na rušné pardubické třídě Míru u budovy č. 62 (někdejší pardubické "Staré pošty") malá astronomická slavnost. Po usilovném mnohaletém snažení tamější členky České astronomické...

400. výročí úmrtí Tycho Brahe

27.01.2001 14:28
  Ve středu 24.října 2001 uplynulo čtyři sta let od úmrtí Tychona Brahe, velkého dánského hvězdáře a jednoho ze zakladatelů moderní astronomie, který strávil poslední roky svého života v Praze ve službách císaře Rudolfa II. a je pochován v...
Záznamy: 1 - 9 ze 9