Astronomové v Čechách

Alter Jiří

GC71XFK 13.3.1891-30.10.1972   astronom, historik astronomie a hudebník   Dr. Jiří Alter se věnoval systematickému fotometrickému studiu otevřených hvězdokup a jejich vztahu ke galaktické soustavě. Zabýval se historií astronomie a hrou na housle. Patřil do okruhu interpretů okolo rakouského modernistického skladatele Arnolda Schoenberga...

Anděl Karel

GC6XEAZ    28.12.1884 - 17.3.1948     astronom, kartograf, pedagog   Karel Anděl byl český astronom, povoláním učitel. V roce 1917 se stal spoluzakladatelem České astronomické společnosti, které věnoval obrovské množství času, jejím zájmům podřizoval zájmy osobní. Karel Anděl byl též zvolen za zahraničního člena...

Anderle Pavel

  * 1936, † 1991, český astronom a nebeský mechanik; jeho jménem je pojmenována planetka 1995 DB1  Narozen 1.9.1936 v Praze, zemřel 1991. RNDr. CSc., astronom, pracovník Astronomického ústavu Československé akademie věd, práce a překlady z oboru.   Perek se dále zabýval dynamikou Galaxie, navrhl model rozložení hmoty v této...

Augustin František

  František Augustin (24. května 1846, Sirákov  – 1. prosince 1908, Praha)[2], byl významný český meteorolog, astronom a geograf. Stal se prvním profesorem klimatologie a meteorologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po základní škole v Polné odmaturoval na jihlavském gymnáziu. V letech 1867–1870 studoval na filozofické fakultě...

Bacháček Martin z Nouměřic

  Martin Bacháček z Nouměřic (1539, Nouměřice – 16./17. února 1612 Praha) byl český astronom a matematik. Studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a Wittenbergu, kde se vzdělával především v matematice a astronomii. V roce 1570 se vrátil do Čech a poté působil na mimopražských školách. V roce 1582 se stal...

Ballner Antonín

*   20.2.1900  Vídeň †   6.7.1972  Valašské Meziříčí  Antonín Ballner se narodil 20. února 1900 ve Vídni a zemřel 6. července 1972 ve Valašském Meziříčí, kam přišel v roce 1922 se svým prvním dalekohledem. Zajímal se o matematiku, fyziku a elektroniku, kterou vystudoval na průmyslovce v Praze. Tyto předměty pak...

Basilius z Deutschenberka Daniel

  Daniel Basilius z Deutschenberka (1585, Nemecká Ľupča, Slovensko - 25. června 1628, Praha) byl český matematik, fyzik, astronom a pedagog. Studoval na pražské univerzitě, kde se stal v roce 1609 bakalářem. Stal se pak rektorem na škole na Malé Straně. V roce 1612 se stal mistrem. Studoval pak práva a v roce 1614 získal doktorát práv. V...

Bečka Bohumil

  Bohumil Bečka (26. května 1853, Písek – 1908) byl český astronom a pedagog matematiky a fyziky. Studoval gymnázium v Písku a Jičíně, poté navštěvoval přednášky na pražské univerzitě. Ještě během studia se stal asistentem pražské hvězdárny (1876–1883), kde se většinou věnoval výpočtům drah asteroidů. Doktorát získal za práci O mnohonásobných...

Bečvář Antonín

GC6W2E4    10.6.1901 - 10.1.1965    astronom, meteorolog    RNDr. Antonín Bečvář byl český astronom a klimatolog. Vydal světově proslulý astronomický atlas – Atlas Coeli. Narodil se ve Staré Boleslavi, navštěvoval gymnázium v Brandýse nad Labem (dnes Gymnázium J.S.Machara), kde byla na jeho počest založena...

Beer Arthur

  Arthur Beer (28. června 1900 Liberec – 20. října 1980 Cambridge) byl německý astronom a popularizátor astronomie působící ve Spojeném království. Narodil se v Liberci středoškolskému profesorovi Johanu Beerovi. V rodném městě zůstal až do konce studií na střední škole. V roce 1924, v době vysokoškolských studií, onemocněl dětskou obrnou a...

Beneš Ladislav

  Nejprve vystudoval Filozofickou fakultu na pražské univerzitě, poté studoval astronomii v Paříži, Heidelbergu a ve Štrasburku. Zde pracoval na hvězdárně a publikoval své první astronomické práce. Před začátkem 1. sv. války odjel studovat do Petrohradu. V r. 1916 vstoupil do ruské armády a o rok později do čs. legií v Rusku, v r. 1918...

Biela, Baron Wilhelm von

  Baron Wilhelm von Biela (19. březen 1782 – 18. únor 1856) byl německo-rakouským vojenským důstojníkem a amatérským astronomem. Zatímco na bitevním poli slavil úspěchy v bojích proti Napoleonovi, na poli astronomie se zabýval pozorováním a výpočty drah komet. Zabýval se dokonce i pozorováním a studiem slunečních skvrn a dokonce publikoval...

Bochníček Záviš

GC6XEBC     20.4.1920 - 23.2.2002                     astronom, pedagog   Doc. RNDr. Záviš Bochníček, CSc. byl český astronom a pedagog. Již jako šestnáctiletý student objevil v červnu 1936 prostým okem novu CP Lacertae, což byla...

Böhm Josef Georg

  Josef Georg Böhm studoval na univerzitě v Praze a v roce 1833 se stal asistentem na hvězdárně ve Vídni. Později působil na hvězdárně v Budapešti. Byl pak suplujícím profesorem matematiky na univerzitě v Salzburku a od roku 1839 řádným profesorem matematiky a praktické geometrie na univerzitě v Innsbrucku. V Innsbrucku působil jako jednatel...

Borovička Jiří

  RNDr. Jiří Borovička, CSc. se naropdil 16. ledna 1964 v Praze. Astronomii se věnuje od roku 1977. Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v.v.i v Oddělení meziplanetární hmoty.   Kopalova přednáška za rok 2013 Jiří Borovička je erudovaným vědcem - astronomem, který je na vrcholu svých tvůrčích schopností a který v oboru výzkumu...

Brahe Tycho

GC71FJN 14.12.1546 - 24.10.1601  astronom Tycho Brahe, původním jménem Tyge Ottesen Brahe, byl význačný dánský astronom, astrolog a alchymista. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu. Byl potomkem starého šlechtického rodu. Studoval filozofii a...

Brejla Jindřich

  V ÚJnoru t. r. se dožiJI šedesáJi let v p[né duš,evni i tělesné svěžesti odIborný Í!nstrulktor-mechanik AJstronomického ústa'\'u Karlo'vy ,ulnwepsity v Praze Jindřich Blrej'l,a.J:ulbilant je znáJm š,h'ofkéobci llIalŠi'ch aSltrolnomů jak,o jedinečný odbopnílk v konsltruikCÍ'c'h \l3J1e:kloh'ledů .a. nej'různějších ipO' moonÝ'0h rpř.úshojú....

Brorsen Theodor

GC71FEM 29.7.1819 - 31.3.1895  astronom   Theodor Johan Christian Ambders Brorsen byl dánský astronom proslavený objevem pěti komet, včetně ztracené periodické komety 5D/Brorsen a periodické komety 23P/Brorsen-Metcalf. Narodil se v Nordborgu na ostrově Als (Jižní Jutsko) jako syn kapitána Christiana Augusta Brorsena. Po rozvodu rodičů v...

Buchar Emil

GC6TRAG    4.8. 1901 - 20.9. 1979  astronom, pedagog   Prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc byl český astronom, profesor ČVUT a člen korespondent ČSAV. Emil Buchar se narodil v Horní Nové Vsi, kde absolvoval měšťanskou školu a po ní reálku v Nové Pace. V roce 1926 dokončil studium astronomie na přírodovědecké fakultě University...

Bürgi Jobst

GC71XHG 28. 2.1552-31.1.1632  hodinář, astronom, matematik   Jost Bürgi byl švýcarský matematik, astronom a vynálezce, dvorní hodinář císaře Rudolfa II. O jeho mládí není známo téměř nic. Protože neuměl latinsky, lze předpokládat, že neměl vyšší školní vzdělání. Snad pracoval ve Štrasburku s bratry Habrechtovými na druhém štrasburském...

Bydžovský z Florentina Marek

  Marek Bydžovský z Florentina (1540 – 1612) byl renesanční kronikář, působil na Karlově univerzitě. Narodil se v městečku Nový Bydžov (odtud "Bydžovský") v roce 1540. Vystudoval na Karlově univerzitě a začal učit na Týnské škole v Praze. V roce 1559 se stal bakalářem a v roce 1565 mistrem. V roce 1567 byl Marek Bydžovský přijat jakožto...

Ceplecha Zdeněk

    RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. se narodil 27. ledna 1929 v Praze. Během studií na reálném gymnáziu v Praze-Michli se již ve svých 11 letech začal zajímat o geologii a posléze též anorganickou chemii, jenže o dva roky později ho zaujala astronomie. Proto začal pravidelně navštěvovat Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, která se tak ovšem...

Cernan Eugen Andrew

GC6TRDP    14.3.1934     kosmonaut, poslední pozemšťan, který stanul Měsíci    Narodil se v Bellwood (Chicago), Illinois. Jeho prarodiče z otcovy strany – Štefan a Anna Černanovi – pocházeli z Vysoké nad Kysucou (Slovensko), jeho prarodiče z matčiny strany – František a Rozálie Cihlářovi – z Bernartic u Tábora a Nuzic...

Císař Jaroslav

  RNDr. Jaroslav Císař (19. února 1894, Jemnice – 17. dubna 1983, Brno) byl moravský astronom, matematik, publicista, básník, překladatel, manažer a jazykovědec. Své povolání astronoma vystudoval v letech 1912–1917 v USA. Během první světové války byl činný v zahraničním odboji, od roku 1918 pracoval jakožto osobní tajemník T. G. Masaryka. Po...

Codicillus z Tulechova, Petr

  Psal se Petrus Codicillus, byl zván Petr Knížka (codicillus = knížka). Na univerzitě v Praze při studiu klasických jazyků byl žákem mistra Matouše Kolína z Chotěřiny; astronomii poslouchal u Jana Hortensia. Bakalářem se stal v r. 1552. Nějakou dobu byl pomocníkem na Kolínově soukromé škole v Praze, od r. 1553 spravoval školu v Žatci. V r....
Záznamy: 1 - 25 ze 150
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>