Planetky

Planetka 21682 - Frantisekpesta

Objevitelé:               P. Pravec, P. Kušnirák
Datum objevu:         9. 9. 1999
Místo objevu:          Ondřejov
Základní označení:   1999 RT32

František Pešta (1905-1982) založil lidovou hvězdárnu v Sezimově Ústí, která nyní nese jeho jméno, a byl vášnivým popularizátorem astronomie. Studoval archivní záznamy meteoritického deště Strkov (poblíž Tábora) v roce 1753.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 14. 5. 2001, citace byla zveřejněna v MPC 42679 (9. 5. 2001), překlad -pp-]Dráha planetky

 

 

 

 

Planetky se vztahem k Čechám

Planetka 26971 - SezimovoUsti

Objevitelé: M. Tichý, Z. Moravec
Datum objevu: 25. 9. 1997
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1997 SL2
Sezimovo Ústí je jihočeské město ležící jižně od Tábora. Založeno ve 13. století, zničeno v roce 1420 za husitských válek a jeho obyvatelstvo uprchlo do Tábora. Město bylo znovuzaloženo v 19. století jako průmyslové centrum.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 9. 1. 2003, citace byla zveřejněna v MPC 47301 (6. 1. 2003), překlad -lv-]

Asteroid 26971 Sezimovo Usti (1997 SL2)

Note: Make sure you have Java enabled on your browser to see the applet. This applet is provided as a 3D orbit visualization tool. The applet was implemented using only 2-body methods, and hence should not be used for determining accurate long-term trajectories (over several years or decades) or planetary encounter circumstances.

 

Dráha planetky

 21.6.2003 od 14 hodin se v prostorách Hvězdárny Fr.Pešty v Sezimově Ústí uskutečnilo slavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky číslo 26971 jménem Sezimovo Ústí. Osvědčení předala Ing. Jana Tichá, ředitelka observatoře na Kleti, a jeden z objevitelů planetky Miloš Tichý. Jedno osvědčení bylo předáno přítomným zástupcům města Sezimovo Ústí, tajemníkovi MÚ a členu zastupitelstva panu Benešovi. Druhé osvědčení bylo předáno zástpcům Hvězdárny Fr.Pešty v Sezimově Ústí, členům výboru hvězdárny P. Bartošovi, V. Feikovi, M. Vavříkovi. Slavnostní atmosféru podtrhlo občerstvení a přípitek, který nám opět zajistil partner Hvězdárny Fr.Pešty sezimoústecký podnik Kovosvit a.s.. Příjemné bylo rovněž setkání s pamětníky výstavby hvězdárny a překvapivé předání dokumentu a stavbě hvězdárny, a to v podobě několikaminutového filmového záznamu. Na závěr snad jen zbývá poděkovat Ing. Janě Tiché a Milošovi Tichému za krásné povídání o objevování planetek, do kterého se zapojili i přítomní členové hvězdárny a její příznivci.