Lidé

Ladislav Schmied

19.01.2014 15:48
  Ve věku nedožitých 85 let (29. března 2012) zemřel český amatérský pozorovatel sluneční fotosféry, který této zálibě, na vysoké úrovni, zasvětil celý život. Věnoval se systematickému pozorování Slunce celých 66 let. Za toto období pořídil téměř 13 000 zákresů sluneční činnosti. Byl čestným členem České astronomické společnosti, která mu za jeho aktivitu a popularizaci udělila plakety M. Koperníka a J. Keplera. Také je po něm pojmenována planetka 11326 LadislavSchmied. Kdo jste pana...

František Pešta

19.01.2014 15:47
  František Pešta se narodil 3. března 1905 v Písku. Již během studia na místním gymnáziu seznamoval spolužáky s noční oblohou a s pozdějším rektorem FAMU A.M. Brousilem pořádali přednášky a besedy po okolních vesnicích. Po maturitě (1924) studoval Pešta jeden rok na Obchodní akademii v Praze. Finanční situace mu neumožnila vysokoškolské studium astronomie, o něž měl velký zájem. Během pobytu v Praze docházel Pešta na večerní astronomické přednášky pořádané Československou astronomickou...

Zakázaný astronom

28.01.2012 13:48
  Jmenoval se Antonín Bečvář. Vykonal práci, kterou využívali astronomové po celém světě, přesto byl v nemilosti komunistického režimu. Antonín Bečvář patří mezi nejvýraznější osobnosti československé astronomie vůbec. Narodil se ve Staré Boleslavi v roce 1901 a připomínáme si tak tento měsíc 110. výročí jeho narození. Celý svůj život zasvětil astronomii a částečně i meteorologii. Ve svém životě, který trval 64 let, toho dokázal nesmírně mnoho. Kdyby býval žil v období klidu a nikoli...